Model: Cheyenne 4x4

1972

Chevrolet 

Cheyenne 4x4 

Sold